Hệ thống dạy ngôn ngữ cho phụ huynh có trẻ chậm nói , tự kỷ

Truyên kể cho bé

Page 1
background image

Trung tâm Sao Mai 

 

101 truyện kể Sao Mai 

 

 

 
 

101 TRUYỆN KỂ CHO BÉ 

 
Truyện lứa tuổi nhà trẻ 12- 36 tháng 
 

1.  SINH NHẬT THỎ CON 

Hôm  nay là  sinh nhật  của  thỏ  con, thỏ  con  vui lắm.  Thỏ  con gặp  gà con.  Thỏ 
con mời: Bạn gà con ơi, hôm nay là sinh nhật của tôi. Bạn tới dự nhé!  
Gà con chiếp…chiếp … tôi sẽ đến. 
Thỏ con gặp chó đốm, Thỏ con mời: Bạn chó đốm ơi, hôm nay là sinh nhật của 
tôi. Bạn tới dự nhé!  
Chó đốm gâu… gâu…gâu, tôi sẽ đến. 
Thỏ con gặp vịt con, Thỏ con mời: Bạn vịt con ơi, hôm nay là sinh nhật của tôi. 
Bạn tới dự nhé!  
Vịt con, vít…vít…vít, tôi sẽ đến. 
Tối hôm đó Gà con, Chó Đốm, Vịt con đều tới dự sinh nhật Thỏ con. Thỏ Con 
rất vui. Gà con, Chó Đốm, Vịt con cùng nói: “Chúc mừng sinh nhật Thỏ Con” 
 

2.  ĐÔI BẠN NHỎ 

Gà và Vịt rủ nhau đi chơi, Gà bới giun trong vườn, Vịt xuống ao mò tôm tép để 
ăn.  
Bỗng…có một con cáo xuất hiện, định nhảy ra vồ gà con, sợ quá! Gà con vừa 
chạy, vừa kêu chiếp… chiếp…cứu tôi, cứu tôi. Vịt ở dưới ao nghe tiếng gà con 
gọi,  vịt liền bơi  nhanh vào  bờ  cõng  gà  con ra  giữa  ao sâu, thế là  gà  con thoát 
chết. Từ đó, Gà con và Vịt con là đôi bạn rất thân. 
 

3.  MÈO THÍCH ĂN CÁ 

Méo con rất  thích ăn cá,  mèo  mẹ  đi  chợ mua  cá  cho Mèo con,  Mèo  con thích 
lắm, vừa ăn Mèo con vừa nói: “Cá ngon, ngon quá!, cá ngon, ngon quá”. Mèo 
con ăn xong, Mèo con ôm mẹ và nói: “Con cảm ơn mẹ!”. 
 

4.  VƯỜN HOA NHÀ BÉ BI 

Nhà bé Bi có 1 vườn hoa rất đẹp: Có hoa hồng, hoa cúc, hoa huệ, hoa đồng tiền. 
Sáng  nào bé  Bi và ông  cũng tưới nước  cho hoa.  Các  loài  hoa trong  vường thi 
nhau kheo sắc và luôn thầm cảm ơn ông và bé Bi. 
 

5.  THỎ CON KHÔNG VÂNG LỜI 

Một hôm, trước khi ra đồng Thỏ mẹ dặn thỏ con:  
“Thỏ con của mẹ, con ở nhà ngoan không đi chơi xa, con nhé!” 
Vâng ạ! Con ở nhà, con không đi chơi xa. 
Thỏ mẹ vừa ra khỏi nhà, bạn bướm liền bay đến và gọi: “Thỏ con ơi! ra vườn 
chơi đi! ở đấy  có  nhiều hoa, nhiều cỏ thích  lắm”. Thế  là Thỏ  con đi chơi  mãi 

Hotline: 0942 005 669