Hệ thống dạy ngôn ngữ cho phụ huynh có trẻ chậm nói , tự kỷ

Truyên kể cho bé

Page 1
background image

 

Hoctructuyen.net.vn 

 

 

 
 

101 TRUYỆN KỂ CHO BÉ 

 
Truyện lứa tuổi nhà trẻ 12- 36 tháng 
 

1.  SINH NHẬT THỎ CON 

Hôm  nay  là  sinh nhật  của  thỏ  con, thỏ  con  vui  lắm. Thỏ  con gặp  gà con. Thỏ 
con mời: Bạn gà con ơi, hôm nay là sinh nhật của tôi. Bạn tới dự nhé!  
Gà con chiếp…chiếp … tôi sẽ đến. 
Thỏ con gặp chó đốm, Thỏ con mời: Bạn chó đốm ơi, hôm nay là sinh nhật của 
tôi. Bạn tới dự nhé!  
Chó đốm gâu… gâu…gâu, tôi sẽ đến. 
Thỏ con gặp vịt con, Thỏ con mời: Bạn vịt con ơi, hôm nay là sinh nhật của tôi. 
Bạn tới dự nhé!  
Vịt con, vít…vít…vít, tôi sẽ đến. 
Tối hôm đó Gà con, Chó Đốm, Vịt con đều tới dự sinh nhật Thỏ con. Thỏ Con 
rất vui. Gà con, Chó Đốm, Vịt con cùng nói: “Chúc mừng sinh nhật Thỏ Con” 
 

2.  ĐÔI BẠN NHỎ 

Gà và Vịt rủ nhau đi chơi, Gà bới giun trong vườn, Vịt xuống ao mò tôm tép để 
ăn.  
Bỗng…có một con cáo xuất hiện, định nhảy ra vồ gà con, sợ quá! Gà con vừa 
chạy, vừa kêu chiếp… chiếp…cứu tôi, cứu tôi. Vịt ở dưới ao nghe tiếng gà con 
gọi, vịt liền bơi  nhanh  vào  bờ  cõng  gà  con  ra  giữa  ao sâu, thế  là  gà  con  thoát 
chết. Từ đó, Gà con và Vịt con là đôi bạn rất thân. 
 

3.  MÈO THÍCH ĂN CÁ 

Méo con rất  thích  ăn  cá, mèo  mẹ  đi  chợ mua  cá  cho  Mèo  con, Mèo  con  thích 
lắm, vừa ăn Mèo con vừa nói: “Cá ngon, ngon quá!, cá ngon, ngon quá”. Mèo 
con ăn xong, Mèo con ôm mẹ và nói: “Con cảm ơn mẹ!”. 
 

4.  VƯỜN HOA NHÀ BÉ BI 

Nhà bé Bi có 1 vườn hoa rất đẹp: Có hoa hồng, hoa cúc, hoa huệ, hoa đồng tiền. 
Sáng nào bé Bi và ông cũng tưới nước cho hoa. Các loài hoa trong vường thi 
nhau kheo sắc và luôn thầm cảm ơn ông và bé Bi. 
 

5.  THỎ CON KHÔNG VÂNG LỜI 

Một hôm, trước khi ra đồng Thỏ mẹ dặn thỏ con:  
“Thỏ con của mẹ, con ở nhà ngoan không đi chơi xa, con nhé!” 
Vâng ạ! Con ở nhà, con không đi chơi xa. 
Thỏ mẹ vừa ra khỏi nhà, bạn bướm liền bay đến và gọi: “Thỏ con ơi! ra vườn 
chơi đi! ở đấy có nhiều hoa, nhiều cỏ thích lắm”. Thế là Thỏ con đi chơi mãi 

Phụ huynh dạy trẻ bật âm online

Phụ huynh dạy trẻ bật âm online

Giáo viên : Lương thị Hoa

Mã khóa học : MKH269

Số học viên học : 954 học viên

Tranning bật âm

Tranning bật âm

Giáo viên : Lương thị Hoa

Mã khóa học : MKH265

Số học viên học : 710 học viên

Khóa học dạy trẻ hình thành câu

Khóa học dạy trẻ hình thành câu

Giáo viên : Lương thị Hoa

Mã khóa học : MKH77

Số học viên học : 1900 học viên

Khóa học dạy trẻ bật âm

Khóa học dạy trẻ bật âm

Giáo viên : Lương thị Hoa

Mã khóa học : MKH10

Số học viên học : 2848 học viên

Hotline: 0942 005 669