Hệ thống dạy ngôn ngữ cho phụ huynh có trẻ chậm nói , tự kỷ

Thiên nhiên cho bé

Page 1
background image

Những bài thơ dạy trẻ

 

Linh Hoa st 

Hoctructuyen.net                                                            

2

 

 

AI DẬY SỚM 

 

Ai dậy sớm 

Bước ra nhà 

Cau ra hoa 

Đang chờ đón 

 

Ai dậy sớm 

Đi ra đồng 

Có vừng đông 

Đang chờ đón 

 

Ai dậy sớm 

Chạy lên đồi 

Cả đất trời 

Đang chờ đón … 

(Võ Quảng) 

 

TRÒ CHUYỆN 

 

Mây kể với lá 

Chuyện trên bầu trời 

Có nàng Mây trắng 

Suốt ngày rong chơi 

 

Lá kể với đất 

Chuyện ông Mặt trời 

Tối về ngủ núi 

Sáng dậy biển khơi 

 

Đất kể với bé 

Chuyện các vì sao 

Chẳng hay bé ngủ 

Khi nào khi nào...(St) 

 

 

 

Hotline: 0942 005 669