Hệ thống dạy ngôn ngữ cho phụ huynh có trẻ chậm nói , tự kỷ

Sổ tay bác sĩ cho bé

Page 1
background image

1

www.

help

autism

now

.com

Mục lục

T r a n g  1 

M ụ c  lụ c

Trang 2 

Lời cảm tạ

Trang 3  

Minh họa CHAT

Trang 4-5  

Bảng kiểm tra CHAT

Trang 6-23  

Những triệu chứng hành vi của tự kỷ

Trang 7-8  

Các vấn đề xã hội

Trang 9  

Các vấn đề giao tiếp

Trang 10-13  

Những hành vi kỳ lạ, lặp đi lặp lại

Trang 14-15  

Các vấn đề vận động 

Trang 16  

Nhạy cảm quá mức

Trang 17-19  

Các vấn đề cảm giác

Trang 20  

Các hành vi tự gây thương tích

Trang 21-23  

Các vấn đề an toàn

Trang 24  

Những bệnh khác kèm theo: rối loạn tiêu hoá 

Trang 25  

Những bệnh khác kèm theo: rối loạn giấc ngủ, 

đáp ứng đau, co giật

Trang 26  

Tác động của trẻ tự kỷ trong gia đình

Trang 27  

Vai trò can thiệp và giáo dục sớm

Trang 28  

Những chuyên gia có thể giúp đỡ trẻ tự kỷ

Trang 29-33   Giúp đỡ trẻ tự kỷ thoải mái khi đến khám bệnh

Trang 34-35   Những địa chỉ hữu ích cho cha mẹ

Phụ huynh dạy trẻ bật âm online

Phụ huynh dạy trẻ bật âm online

Giáo viên : Lương thị Hoa

Mã khóa học : MKH269

Số học viên học : 953 học viên

Tranning bật âm

Tranning bật âm

Giáo viên : Lương thị Hoa

Mã khóa học : MKH265

Số học viên học : 710 học viên

Khóa học dạy trẻ hình thành câu

Khóa học dạy trẻ hình thành câu

Giáo viên : Lương thị Hoa

Mã khóa học : MKH77

Số học viên học : 1900 học viên

Khóa học dạy trẻ bật âm

Khóa học dạy trẻ bật âm

Giáo viên : Lương thị Hoa

Mã khóa học : MKH10

Số học viên học : 2848 học viên

Hotline: 0942 005 669