Hệ thống dạy ngôn ngữ cho phụ huynh có trẻ chậm nói , tự kỷ

Nghề nghiệp cho trẻ

Page 1
background image

Những bài thơ dạy trẻ

 

        Linh Hoa st 

Hoctructuyen.net                                                          

 

 

BÀN TAY ĐẸP 

 

Một tay đẹp 

Hai tay đẹp 

Ba tay đẹp 

Tay dệt vải 

Tay vãi rau 

Tay buông câu 

Tay chặt củi 

Tay đắp núi 

Tay đào sông… 

(Đồng dao) 

CÁC CÔ THỢ 

 

Cô thợ dệt 

Dệt vải hoa 

Cô thợ may 

May thành áo 

Mẹ cháu bảo 

Phải biết ơn 

Phải biết thương 

Các cô thợ 

(Thy Ngọc) 

 

 

EM LÀM THỢ XÂY 

 

Em làm chú thợ 

Xây những ngôi nhà 

Cho bà, cho mẹ 

Cho chị, cho cha 

Nhà xây đẹp ghê 

 

Tay cầm dao, gạch 

Tay nhanh thoăn thoắt 

Như bác thợ nề 

Em làm chú thợ 

Xây nhà vui ghê 

(Hoàng Dân) 

 

 

 

Hotline: 0942 005 669