Hệ thống dạy ngôn ngữ cho phụ huynh có trẻ chậm nói , tự kỷ

Luyện âm cho trẻ

Page 1
background image

Những bài thơ dạy trẻ 

         Linh Hoa st 

Hoctructuyen.net                                                          

 

BÉ HỌC CHỮ A 

 

Bé mới học chữ A 

Trăng khuyết ở trên đầu  

A hóa thân thành Ă             

Bé tập học chữ A 

Trời nắng đi ra đường  

Đội mũ A thành Â 

Bé học: A, Ă, Â (St) 

 

 

NU NA NU NỐNG (âm N) 

 

Bé Na nô nức 

Rủ bạn cùng chơi 

Nu na, nu nống 

Nu nống nu na 

 

Cả nhóm năm người 

Cười như nắc nẻ 

Nào chân thẳng hàng 

Mình chơi nữa nhé! 

(Thu Ngân) 

Phụ huynh dạy trẻ bật âm online

Phụ huynh dạy trẻ bật âm online

Giáo viên : Lương thị Hoa

Mã khóa học : MKH269

Số học viên học : 954 học viên

Tranning bật âm

Tranning bật âm

Giáo viên : Lương thị Hoa

Mã khóa học : MKH265

Số học viên học : 710 học viên

Khóa học dạy trẻ hình thành câu

Khóa học dạy trẻ hình thành câu

Giáo viên : Lương thị Hoa

Mã khóa học : MKH77

Số học viên học : 1901 học viên

Khóa học dạy trẻ bật âm

Khóa học dạy trẻ bật âm

Giáo viên : Lương thị Hoa

Mã khóa học : MKH10

Số học viên học : 2849 học viên

Hotline: 0942 005 669