Hệ thống dạy ngôn ngữ cho phụ huynh có trẻ chậm nói , tự kỷ

Kĩ năng sống cho trẻ

Page 1
background image

"Tài liệu này được dịch từ quỹ CLB Gia đình trẻ Tự kỷ Hà Nội - tháng 12 năm 2011"

1

SÁCH HƯỚNG DẪN

CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỸ NĂNG SỐNG

PreK-12

PreK-12 LIFE SKILLS CURRICULUM GUIDE

15 Tháng 11 năm 2006

Phụ huynh dạy trẻ bật âm online

Phụ huynh dạy trẻ bật âm online

Giáo viên : Lương thị Hoa

Mã khóa học : MKH269

Số học viên học : 954 học viên

Tranning bật âm

Tranning bật âm

Giáo viên : Lương thị Hoa

Mã khóa học : MKH265

Số học viên học : 710 học viên

Khóa học dạy trẻ hình thành câu

Khóa học dạy trẻ hình thành câu

Giáo viên : Lương thị Hoa

Mã khóa học : MKH77

Số học viên học : 1901 học viên

Khóa học dạy trẻ bật âm

Khóa học dạy trẻ bật âm

Giáo viên : Lương thị Hoa

Mã khóa học : MKH10

Số học viên học : 2849 học viên

Hotline: 0942 005 669