Hệ thống dạy ngôn ngữ cho phụ huynh có trẻ chậm nói , tự kỷ

Giao thông

Page 1
background image

Những bài thơ dạy trẻ 

Linh Hoa st 

Hoctructuyen.net                                                            

2

 

 

XE CẦN CẨU 

 

Là xe cần cẩu 

Tôi đâu vội vàng 

Như nàng xe khách 

Tôi không luồn lách 

Như chú xe zin 

Ai mà xin đường 

Tôi đang nhường bước 

Là xe cần cẩu 

Vươn cánh tay dài 

Tầng cao nhà máy 

Giúp sức dựng xây 

Xe nào qua đây 

Xảy ra sự cố 

Tôi liền giúp ngay 

(Nguyễn Đức) 

 

CÂY CẦU MỚI 

 
 
Giữa dòng sông trắng 

Cầu mới dựng lên 

Nhân dân đi bên 

Tàu xe chạy giữa 

Tu tu xe lửa  

Xình xình qua cầu 

Khách ngồi trên tàu 

Đoàn người đi bộ 

Cùng cười hớn hở 

Nhìn chiếc cầu dài 

Tấm tắc khen tài 

Công nhân xây dựng 

             (St) 

 

CON TÀU 

Xình xịch xình xịch 

Con tàu xanh xanh 

Nó chạy nhanh nhanh 

Còi reo vui quá 

U…u…u…u 

(Định Hải) 

 

 

Phụ huynh dạy trẻ bật âm online

Phụ huynh dạy trẻ bật âm online

Giáo viên : Lương thị Hoa

Mã khóa học : MKH269

Số học viên học : 953 học viên

Tranning bật âm

Tranning bật âm

Giáo viên : Lương thị Hoa

Mã khóa học : MKH265

Số học viên học : 710 học viên

Khóa học dạy trẻ hình thành câu

Khóa học dạy trẻ hình thành câu

Giáo viên : Lương thị Hoa

Mã khóa học : MKH77

Số học viên học : 1900 học viên

Khóa học dạy trẻ bật âm

Khóa học dạy trẻ bật âm

Giáo viên : Lương thị Hoa

Mã khóa học : MKH10

Số học viên học : 2848 học viên

Hotline: 0942 005 669