Hệ thống dạy ngôn ngữ cho phụ huynh có trẻ chậm nói , tự kỷ

Cha mẹ là người can thiệp tốt nhất của con

Page 1
background image

 

 

CHA MẸ LÀ NGƯỜI CAN THIỆP TỐT NHẤT CỦA CON 

 

GIÚP CON TỰ LÀM MỌI VIỆC CHA MẸ NHÉ ! 

 

 

TÀI LIỆU  

HƯỚNG DẪN CAN THIỆP GIÁO DỤC 

CHO TRẺ CÓ NHU CẦU ĐẶC BIỆT 

 

Phụ huynh dạy trẻ bật âm online

Phụ huynh dạy trẻ bật âm online

Giáo viên : Lương thị Hoa

Mã khóa học : MKH269

Số học viên học : 954 học viên

Tranning bật âm

Tranning bật âm

Giáo viên : Lương thị Hoa

Mã khóa học : MKH265

Số học viên học : 710 học viên

Khóa học dạy trẻ hình thành câu

Khóa học dạy trẻ hình thành câu

Giáo viên : Lương thị Hoa

Mã khóa học : MKH77

Số học viên học : 1901 học viên

Khóa học dạy trẻ bật âm

Khóa học dạy trẻ bật âm

Giáo viên : Lương thị Hoa

Mã khóa học : MKH10

Số học viên học : 2849 học viên

Hotline: 0942 005 669