Hệ thống dạy ngôn ngữ cho phụ huynh có trẻ chậm nói , tự kỷ

Cha mẹ là người can thiệp tốt nhất của con

Page 1
background image

 

 

CHA MẸ LÀ NGƯỜI CAN THIỆP TỐT NHẤT CỦA CON 

 

GIÚP CON TỰ LÀM MỌI VIỆC CHA MẸ NHÉ ! 

 

 

TÀI LIỆU  

HƯỚNG DẪN CAN THIỆP GIÁO DỤC 

CHO TRẺ CÓ NHU CẦU ĐẶC BIỆT 

 

Hotline: 0942 005 669