Hệ thống dạy ngôn ngữ cho phụ huynh có trẻ chậm nói , tự kỷ

Khóa học dạy trẻ sử dụng ngôn ngữ nói trong giao tiếp

Giáo viên : Lương thị Hoa

  • Khoá học dành cho phụ huynh có con đang theo học hòa nhập bậc mầm non/ tiểu học, đặc biệt phù hợp với cha mẹ chưa có điều kiện cho con theo học tại lớp/ trung tâm phát triển ngôn ngữ, hoặc những phụ huynh mong muốn có thêm những kiến thức để có thể dạy và chăm sóc con tại nhà
  • Khoá học dựa trên phương pháp TRỊ LIỆU NGÔN NGỮ của các nước phát triển và đã được Việt hóa hơn 10 năm, chúng tôi biên soạn để phụ huynh có thể nắm bắt được những kiến thức cơ bản, dễ hiểu, dễ áp dụng từ bước đầu tiên đến cuối cùng trong quá trình dạy con.
  • Khóa học gồm 09 video bài học, giúp cha mẹ dạy trẻ SỬ DỤNG NGÔN NGỮ DIỄN ĐẠT TRONG GIAO TIẾP trong phát triển ngôn ngữ, đồng thời phát triển khả năng nhận thức, kỹ năng vui chơi và xã hội, tăng khả năng tương tác, giao tiếp và các kỹ năng cơ bản cần trong quá trình phát triển ở giai đoạn nước bản nề
  • Với từng bài học phụ huynh được người hướng dẫn chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế trong quá trình dạy trẻ cũng như đào tạo giáo viên trị liệu ngôn ngữ, giúp quí vị vui vẻ khi sử dụng và dễ dàng thành công khi áp dụng trên bé
  • Khoá học phù hợp với cha mẹ có con hơn 36 tháng tuổi thực có vốn từ ít, có khả năng sử dụng một số cụm từ nhưng chỉ trong các tình huống quen thuộc hoặc thích mới nói và có dấu hiệu chậm nói, chậm phát triển ngôn ngữ hay trí tuệ, hoặc có dấu hiệu tự kỷ, tăng động giảm chú ý.

 

Khóa học khác

Tranning bật âm

Tranning bật âm

Giáo viên :

Mã khóa học : MKH265

Số học viên học : 710 học viên

Khóa học dạy trẻ bật âm

Khóa học dạy trẻ bật âm

Giáo viên :

Mã khóa học : MKH10

Số học viên học : 2848 học viên

Khóa học dạy trẻ mở rộng vốn từ

Khóa học dạy trẻ mở rộng vốn từ

Giáo viên :

Mã khóa học : MKH76

Số học viên học : 2083 học viên

Hotline: 0942 005 669